Project

flaga_pla Cztery polskie i cztery czeskie teamy deskorolkowe pojadą na 3-dniowy skatetrip po czesko-polskim pograniczu. Każda z ekip będzie się składała z trzech najlepszych riderów i kamerzysty. Misja tripu to deskorolka, robienie zdjęć i nagrywki. Po skatetripie wszystkie teamy spotkają się na zawodach na skateplazie w polskiej Szczytnej.
Cztery czeskie teamy przekroczą granicę, aby pojeździć na trzech najlepszych polskich skateparkach na pograniczu: Świdnicy, Wałbrzychu i Bielawie. W tym samym czasie cztery polskie ekipy pojadą do Republiki Czeskiej, do trzech najfajniejszych skateparków w tej samej strefie granicznej: Letohrad, Bruntal i Loučná nad Desnou. Każdy z czterech czeskich teamów zostanie w każdej polskiej miejscowości na cały dzień, aby miały wystarczająco czasu żeby się przyzwyczaić do nowego skateparku, pośmigać na nim i rozjeździć się przed ostatecznym przystankiem wyjazdu – dużych zawodów w Szczytnej.
W trakcie pobytu w każdej miejscowości będą robione foty i nagrywki najlepszych tricków, które później pojawią się w filmie podsumowującym cały czesko-polski skatetrip.
Cztery polskie teamy będą miały dokładnie taką samą misję, jak czeskie. Każdy z nich będzie miał cały dzień, na każdy ze skateparków w trzech czeskich miejscowościach, aby pojeździć, porobić zdjęcia i nagrywki. Po trzydniowej podróży, polacy przyjadą do Szczytnej aby się spotkać z czeskimi skaterami i wspólnie pojeździć na zawodach, przed którymi wszyscy mieli trzy dni, aby się dobrze rozjeździć.
Na podstawie nagranego materiału wszystkich czeskich i polskich teamów powstanie skatevideo – zarówno o całym tripie, jak i o dużych finałowych zawodach w Szczytnej. Najlepsze zdjęcie zostanie zamieszczone w skatekalendarzu na rok 2015, który zostanie zaprojektowany i opublikowany w październiku 2014.
Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno–Artystycznych ,,Szczyty Kultury”, Łężyce 49A, 57-340 Duszniki-Zdrój, Polska.
Partnerem w Republice Czeskiej jest p. Antoni Krmaš, Nachodksa 360, Velké Poříčí, 549 32, Republika Czeska.
flaga_eng Four Polish and four Czech skateboard teams will go on a 3-day skatetrip, which will take place near the Czech-Polish border. Each of the crews will consist of their three best riders and a filmer. Their mission will be to skate, shoot pictures and film tricks. After the skatetrip, all teams meet at the skateplaza in Polish Szczytna for a top level skateboarding contest.
The four Czech teams will cross the border to skate the best three Polish skateparks in the border area: Świdnica, Wałbrzych and Bielawa. At the same time four Polish crews will travel to the Czech Republic, to the best three parks in the same border area: Letohrad, Bruntal and Loučná nad Desnou.
Each of the four Czech teams will stay in each of the Polish towns for one whole day, so they will have enough time to get used to the new skateparks for them, skate that skatepark, and practice their skills for the final stop – a big skateboard contest in Polish Szczytna.
During the stay in each city, the best tricks of all skaters will be photographed and filmed for a video montage, which will be a summary of the whole Czech-Polish skatetrip.
Exactly the same goes for each of the four Polish skate teams – each of them will stay in each of the skateparks in the three Czech towns for one day to skate, photograph and film their skateboarding. After their three day journey, the Poles will travel to Szczytna to meet their Czech skatepartners there, and skate together with them in a top level skatecontest.
The recorded video footage of both Czech and Polish skateteams will be used to make a skatevideo about the whole trip and about the big final at the skatecontest Szczytna. The best photo will be used for a skate calendar for the year 2015, which will be designed and printed in october 2014.
The organizer of the project is the Association for Social-Artistic Initiatives “Summits of Culture”, Łężyce 49A, 57-340 Duszniki-Zdrój, Poland.
The partner in the Czech Republic is mr. Antoni Krmaš, Nachodksa 360, Velké Poříčí, 549 32, Czech Republic.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s